Hoppa till innehåll

Trivselregler

För att ta hänsyn till våra grannar vill vi rekommendera följande :
Störande ljud vid renovering i fastigheten bör endast ske mellan följande tider:
Måndag – Fredag        08.00 – 18.00
Lördag – Söndag         10.00 – 18.00
Givetvis förstår vi att en del arbete måste ske på kvällstid, kom överens med dina
grannar om när du kan utföra dina arbeten.

Gemensamma ytor:
Våra gårdar och övriga gemensamma ytor är till för alla i området. Dessa ytor skall
vara bilfria. Kör endast in för att lasta av eller på när det är absolut nödvändigt.
Bilar får inte parkeras på dessa ytor.

Parkering :
Bilar skall parkeras på våra parkeringsplatser eller i garagen.
Det finns begräsat med parkerinsplatser så det är nödvändigt att alla använder
sina garage för att alla bilar skall få plats.

Garagelängor 10 stycken.
Samfälligheten ansvarar för garagen. Garaget får ej användas för kommersiellt syfte.
Ej heller som förråd eller som reparationsverkstad. Missbruk gör att garaget kan
fråntas fastighetsägaren. Garage skall alltid vara låsta.

Om man avser att använda motorvärmare måste detta anmälas till styrelsen.
Kostnad för el 100:- / år.

Vill man installera elmanövrerad port måste det anmälas till styrelsen. Endast
gällande typ får installeras. Kostnad för el 50:- / år

All form av laddning av el-bilar i garagen är absolut förbjudet! Köper man en
elbil måste man vara införstådd med att den inte går att ladda i samfälligheten.

Förrådsbyggnader :
I föreningen finns 5 stycken cykelförråd, avsedda för nr 143- 261.
Platser är fördelade för att nyttja lokalerna på bästa sätt, nycklar passar endast i
tilldelat förråd. Lämna över nycklar vid flytt.

Soprum :
Det finns fyra soprum inom samfälligheten.
Var man skall kasta sina sopor är fördelat så att det finns lika många fastigheter på
varje soprum. Soprummen skall alltid vara låsta.
Lämna över nycklar vid flytt.

Undercentraler :
Det finns två undercentraler som förser våra fastigheter med värme och varmvatten.
UC 1 betjänar nr. 3 – 141

UC 2 betjänar nr. 143 – 261

Skötsel av gemensamhetsområden :
Vi tar själv hand om skötsel av våra grönområder och asfaltsytor.
Detta sker vid gemensamma städdagar, 4 ggr / år
När det är städdag finns på våra anslagstavlor och på hemsidan
Varje fastighet har fått ett område som man skall sköta.
Det är viktigt att man är införstådd med detta och att man sköter sitt område.
Kan man inte på utsedd städdag så gör det på en annan dag.
Det är inte godkänt att bara utebli och låta området bli ostädat!

Snöröjning :
Större gemensamma ytor plogas och sandas / saltas av vår entreprenör.
Övrig snöröjning är fastighetsägare skyldig att utföra trots att det är på gemensam
yta. Tänk på dina grannar, brevbärare och tidningsbud.

Sophantering :
Sortera sopor enligt anvisningar i soprummen.

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar: tömda och hopvikta
  • Matavfall : i rätt sorts påse
  • Restavfall
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Plast
  • Mjukplast
  • Plåtförpackningar
  • Batterier : ej bilbatterier och liknande
  • Lampor
  • Småel : inga större föremål

Observera att det i de flesta kärlen endast får kastas förpackningar!
Gröna kärl : under viss tid, ej för jord, sand och stenar. Finns gällande maxvikt för
att kärlet skall tömmas.
Grovsopor får varje fastighetsägare själv lämna till återvinningscentral!

Med vänlig hälsning
Styrelsen
2019-01-31