Hoppa till innehåll

Nyinflyttad

Välkommen till Samfälligheten Dansören!

Dansören består av 130 radhus grupperade på fyra olika gårdar. Husen är byggda 1978.

Varje hushåll betalar en månadsavgift till samfälligheten. I denna avgift ingår följande:

  • Vatten
  • Värme
  • Kabel-TV
  • Sophantering
  • Vaktbolag och larm
  • Underhåll av gemensamma ytor och inventarier
  • Snöröjning på Samfällighetens område
  • Reparationsfond
  • Amortering på lån som togs inför byte av vattenlednings- och fjärrvärmerör

Tillsammans äger vi, och ansvarar för, de gemensamma ytorna på vårt område. Därför har vi fyra gemensamma städdagar under året. Se mer under fliken städdagar.

Om du vill betala din månadsavgift via autogiro så heter vi Samfällighetsföreningen Dansören om du ansluter dig via din internetbank. Du kan också ladda ner blanketten genom att klicka här.

Om du vill ha nyhetsbrev i din mejlbox? Lämna den till vår webbansvarige Admir Törnros genom styrelsen@dansoren.se eller genom en lapp i brevlådan på BA71.

Information om Samfälligheten Dansören ( i text Samf. D. )

Samf. D. har en vald styrelse som förvaltar samfälligheten enligt gällande stadgar
av 1977-11-30 med tillägg av ändrat anläggningsbeslut, ärende M167596

Samf. D. förvaltar all gemensamhetsanläggning.
I vårt område är 130 fastigheter delaktiga i i gemensamhetsanläggningen.
Ägare till fastighet är automatiskt bunden till de beslut som fattas enligt
Anläggningslagen AL1973: 115.
Det går inte att ”kliva av ” delaktigheten i samfälligheten.

Styrelsen består av 5 ordinarie ledarmöter och 2 suppleanter.
Årsmöte hålls årligen i april månad.

Uppvärmning av våra fastigheter sker via fjärrvärme från Öresundskraft.
Kallvatten och avlopp levereras av NSVA
Vi har två undercentraler som försörjer 70 st ( JM ) och 60 st ( Siab )
Varje fastighet har en värmemätare som mäter förbrukad värme.
Varje fastighet har även en kall- och en varmvatten mätare som mäter förbrukning.

Samf. D har ett tioårigt hyresavtal ( 2018 ) med techem som sköter mätning,
regristrering och kostnadsuträkning av förbrukning av värme och vatten.

Techem gör avläsning av våra mätare 2 ggr / år, den 1/4 och 1/ 10.

Period 1. oktober – mars, detta är den dyraste perioden.

Period 2. april – september, detta är den billigaste perioden.

Debitering kommer alltid efter period 2.

Efter period 1, kan den som så önskar, få ett besked om sin förbrukning och kostnad. Nyhetsbrev sänds ut när värden för period 1 är klara.
Förbrukning och kostnad finns på Techems boendeportal under avräkningar.
Kostnaden för period 1 och 2 finns på boendeportalen när ni får er debitering.
Nyinflyttad får kontakta styrelsen för att få inloggningsuppgifter.

Debitering sker c:a två månader efter avläsning, vi måste avvakta fakturering från våra leverantörer av värme och vatten.

Våra parkeringsplatser är privata och är ämnade åt boende samt våra gäster. Boende behöver registrera sina bilar. Kontakta styrelsen för detta. För era gäster behövs ett temporärt tillstånd som ni ordnar via denna länken:https://smartp-permit.giantleap.no/visitor

Mer info om våra parkeringar hittar ni under fliken ”Parkering”.

Regler vid flyttning :
Ni som flyttar ut eller in, tag kontakt med styrelsen och gör en flyttanmälan.
Styrelsen måste veta när flytten sker och vem som är den nya ägaren är för att
kunna debitera månadskostnad på rätt ägare.

Styrelsen skall informera ny ägare om vad som gäller i Samf. D. beträffande sop-
hantering, gemensamma städdagar, månadavgifter, värme och vattenreglering mm.

Regler för avräkning av värme och vatten vid avflyttning :
Samfälligheten debiterar avräkning av värme och vatten ca två månader efter
avläsning, se ovan. Fakturan debiteras på den som vid detta tillfälle äger fastigheten.
Nyinflyttad och avflyttad får göra upp hur detta skall justeras. Samf. D. kan endast
vara behjälplig med värden baserad på tidigare avläsning.

Ovanstående information skall delges den som flyttar in i vår Samfällighet!