Hoppa till innehåll

Fjärrvärme och VA

Vattenavräkning sker årsvis och justeras på nästkommande kvartalsavgift.

År 2013 installerades nya värmeväxlar i våra  två undercentraler. Samtidigt lades nya rör från värmeväxlarna ut till berörda husgavlar. Varmvatten och kallvattenledningar byttes samtidigt.

År 2017 installerades nya fjärravläsare för individuell mätning per hushåll för att vi ska kunna få avgifter baserade på förbrukning av vatten och fjärrvärme i föreningen istället för den tidigare schablonavgiften.