Fjärrvärme och VA

Vattenavräkning sker årsvis och  justeras på nästkommande kvartalsavgift.

År 2013 installerades nya värmeväxlar i våra  två undercentraler. Samtidigt lades nya rör från värmeväxlarna ut till berörda husgavlar. Varmvatten och kallvattenledningar byttes samtidigt.

År 2017 installerades nya fjärravläsare för individuell mätning per hushåll för att vi ska kunna få avgifter baserade på förbrukning av vatten och fjärrvärme i föreningen istället för den tidigare schablonavgiften.

Här hittar du

  • Senaste nytt
  • Felanmälan
  • Info från styrelsen m.m.

Fördel Dansören

“Dansören är en samfällighets- förening som ligger bredvid härliga Ramlösa Brunnspark.”

Få kontakt

styrelsen@dansoren.se
Skicka ett mejl.