Hoppa till innehåll

Parkering

Våra parkeringsplatser är privata och är ämnade åt boende samt våra gäster. Platserna är dock begränsade. För att det ska finnas plats till alla våra bilar är det nödvändigt att vi använder våra garage till att just parkera bil eller motorcykel i.

 • Bil-, motorcykel- och annan motortrafik på gångvägarna inom området är förbjuden. Undantag gäller för på-och avlastning av varor och människor från bilar och för permobiler. Nödvändig bilkörning skall ske med stor försiktighet.
 • För gästparkering använd följande länk: https://smartp-permit.giantleap.no/visitor
 • För aktuella inloggningsuppgifter, som har meddelats via nyhetsbrev under mars månad, vänligen kontakta styrelsen på e-post styrelsen@dansoren.se.
 • Parkeringstillståndet för gäster gäller i 10 timmar och skall införskaffas inom 10 minuter från att bilen parkerats. Det finns även ett 3-dagars parkeringstillstånd man kan välja för gäster som stannar längre.
 • Vid registrering av ny gästparkering, ombeder SmartParks tjänst er att uppge ett mobilnummer. Detta mobilnummer används för att skicka en bekräftelse, via SMS, på registrerad parkering och kan se ut som följande;

”Kvitto: 10 timmar besökstillstånd för registreringsnummer ABC123 från 01. jan 2021 10:00 till 01. jan 2021 22:00.”

Mobilnumret som uppges kan man själv avgöra om huruvida det ska gå till husägaren/den som registrerar eller till fordonets ägare. Vänligen notera att man inte får en SMS påminnelse om att tiden håller på att gå ut. Detta får man själv hålla reda på utifrån informationen tilldelad i SMSet om bekräftelse.

 • För besökstillstånd längre tid än 10 timmars- eller 3-dagarsalternativen samt för korttidsuppställning av släpvagn så kontakta styrelsen på e-post parkering@dansoren.se
 • Om man behöver köra fram till sin bostad för att lasta kan man lämna bilen obevakad i max 10 minuter. Har man aktivitet kring bilen kan man stå tills man är klar.
 • Hantverkare som behöver tillgång till material och verktyg kan parkera inne på området om det görs så att vägar inte blockeras och om bilen är ”stripad” med firmanamn. Max 2st hantverksbilar åt gången.
  Det måste tydlig framgå, med hjälp av en lapp i framrutan, hos vem arbetarna är och utför arbete hos. Detta för att underlätta kontakt med parkerade bilar och väg behöver beredas för utryckningsfordon. Skriv på denna lapp, vilket BA som arbetet utförs hos samt ett mobilnummer för kontakt, tex:
  ”BA 123, 0700- 00 00 00”
 • Hemtjänsten behöver inte p-tillstånd men fordonen måste vara tydligt märkta.
 • Om ni av någon anledning vill överklaga parkeringsboten gör ni det till Arvato Kundservice tel: 0340-59 61 40. Arvato har öppet mån – fre 09:00 – 14:00.

BYTE AV REGISTRERADE PARKERINGSTILLSTÅND
Om en medlem byter bil så kan den själv administrera sina två (max) beviljade parkeringstillstånd. Enklast är då att ladda ner SmartPark-appen till mobil/surfplatta, alternativt nyttja följande länk; https://smartp.se/my-smartpark

Medlemmen registrerar då ett konto med, till styrelsen tidigare, angett mobilnummer samt ett egenvalt lösenord.

VIKTIGT! Medlemmen SKA EJ radera befintliga parkeringstillstånd utan istället klicka/trycka på ändra.

TÄNK PÅ BARNEN – KÖR SAKTA!