Allmän Information

DIGITALT INFORMATIONSMÖTE via Zoom
Onsdagen den 5 maj kl. 19:00. Lathund för hur ni ansluter till mötet finns här.


Vid registrering av ny gästparkering, ombeder SmartParks tjänst er att uppge ett mobilnummer. Detta mobilnummer används för att skicka en bekräftelse, via SMS, på registrerad parkering och kan se ut som följande;

”Kvitto: 10 timmar besökstillstånd för registreringsnummer ABC123 från 01. jan 2021 10:00 till 01. jan 2021 22:00.”

Mobilnumret som uppges kan man själv avgöra om huruvida det ska gå till husägaren/den som registrerar eller till fordonets ägare. Vänligen notera att man inte får en SMS påminnelse om att tiden håller på att gå ut. Detta får man själv hålla reda på utifrån informationen tilldelad i SMSet om bekräftelse.

Utöver ett 10 timmars tillstånd, finns det numera även ett 3-dagars parkeringstillstånd som man kan välja för gäster som stannar längre. Nyttja länken till SmartPark.


Protokollet från årsstämman, som hölls den 25 oktober 2020, är nu tillgängligt. Maila styrelsen@dansoren.se om ni vill få tillgång till det.


För att vi i styrelsen ska kunna få ut snabb information om vad som händer i området, vore vi tacksamma om ni anmäler minst en e-postadress i familjen till oss, för er som inte redan har gjort det.

Snabb information kan t.ex. handla om avstängning av vatten eller el.

Klicka här för att få vårt nyhetsbrev via e-post.