Allmän Information

AKUT VATTENLÄCKA PÅ BRUNNSALLÉN

NSVA meddelar att arbete pågår pga. vattenläcka. Vattnet kommer således att stängas av i BA143-261 kl. 14:00 och arbetet förväntas pågå tills sent på kvällen. Oklar sluttid.

Det går inte att utesluta att andra BA inte påverkas av detta arbete, vilket innebär att fler bostäder kan få sitt vatten avstängt.

Vatten finns att hämta vid vändzonen, Brunnsalléns Förskola, för de som behöver.

När vattnet är tillbaka så kan det vara missfärgat och innehålla större mängder luft. Detta är ofarligt, spola dock igenom alla kallvattenkranar samt utkastaren.

Mer informations finns på NSVA.


Sedan 2021-05-31 gäller nya inloggningsuppgifter för gästparkering. Ni når dock fortfarande registreringsverktyget för gästparkering enligt tidigare länk: https://smartp-permit.giantleap.no/visitor

Länken ovan går att nå från alla enheter som har tillgång till en webbläsare och internetanslutning; såsom mobil, dator och surfplatta.

De nya inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut i ett nyhetsbrev under dagen, 2021-05-31.

Viktigt att tänka på är att ni eventuellt måste rensa webbinformationen i er webbläsare för att logga in på nytt. Beroende på vilken webbläsare ni använder så kan tillvägagångssättet se olika ut. Generellt handlar det dock om att navigera sig in till webbläsarens allmänna inställningar > rensa webbinformation > rensa kakor/cookies och cacheminne.


Vid registrering av ny gästparkering, ombeder SmartParks tjänst er att uppge ett mobilnummer. Detta mobilnummer används för att skicka en bekräftelse, via SMS, på registrerad parkering och kan se ut som följande;

”Kvitto: 10 timmar besökstillstånd för registreringsnummer ABC123 från 01. jan 2021 10:00 till 01. jan 2021 22:00.”

Mobilnumret som uppges kan man själv avgöra om huruvida det ska gå till husägaren/den som registrerar eller till fordonets ägare. Vänligen notera att man inte får en SMS påminnelse om att tiden håller på att gå ut. Detta får man själv hålla reda på utifrån informationen tilldelad i SMSet om bekräftelse.

Utöver ett 10 timmars tillstånd, finns det numera även ett 3-dagars parkeringstillstånd som man kan välja för gäster som stannar längre. Nyttja länken till SmartPark.


Protokollet från årsstämman, som hölls den 25 oktober 2020, är nu tillgängligt. Maila styrelsen@dansoren.se om ni vill få tillgång till det.


För att vi i styrelsen ska kunna få ut snabb information om vad som händer i området, vore vi tacksamma om ni anmäler minst en e-postadress i familjen till oss, för er som inte redan har gjort det.

Snabb information kan t.ex. handla om avstängning av vatten eller el.

Klicka här för att få vårt nyhetsbrev via e-post.