Hoppa till innehåll

Allmän Information


PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Protokoll från årsstämman finns nu tillgängligt för den som är intresserad. Vänligen maila styrelsen på styrelsen@dansoren.se om ni önskar en kopia.


SAMFÄLLIGHETEN BLIR MOMSPLIKTIG

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket (2022-02-15, dnr 8-1462899) där de anser att samfällighetsföreningar ska redovisa moms på momspliktiga varor och tjänster till sina medlemmar blir vår samfällighet numera momspliktig.

Detta ställningstagande är baserat på praxis från en EU-dom vid ett rättsfall i Tyskland där frågeställningen var moms kring ett värmekraftverk. Se bifogade länkar nedan.

Moms i en samfällighetsförening | Skatteverket

Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, mervärdesskatt | Rättslig vägledning | Skatteverket

Vad innebär detta för Samfällighetsföreningen Dansören och våra medlemmar?

Vi har ansökt om momsregistrering och är momsregistrerade från och med 2022-10-01.

I det korta perspektivet under 2022 påverkar det ej så mycket. Debiteringslängden förändras ej. Från 2023 och framåt kommer vi att behöva specificiera månadsavräkningarna med moms och i gengäld minskar våra kostnader då vi kommer få rätt att dra av momsen på våra leverantörsfakturor.

T.ex kommer vi i samband med kommande projekt kring elbilsladdning få ett positivt utfall av momsregistreringen till att börja med.

Vid eventuella funderingar så kan ni maila ekonomi@dansoren.se.


NYHETSBREV

För att vi i styrelsen ska kunna få ut snabb information om vad som händer i området, vore vi tacksamma om ni anmäler minst en e-postadress i familjen till oss, för er som inte redan har gjort det.

Snabb information kan t.ex. handla om avstängning av vatten eller el.

Klicka här för att få vårt nyhetsbrev via e-post.LÄS MER HÄR!


Sedan 2021-05-31 gäller nya inloggningsuppgifter för gästparkering. Ni når dock fortfarande registreringsverktyget för gästparkering enligt tidigare länk: https://smartp-permit.giantleap.no/visitor

Länken ovan går att nå från alla enheter som har tillgång till en webbläsare och internetanslutning; såsom mobil, dator och surfplatta.

Viktigt att tänka på är att ni eventuellt måste rensa webbinformationen i er webbläsare för att logga in på nytt. Beroende på vilken webbläsare ni använder så kan tillvägagångssättet se olika ut. Generellt handlar det dock om att navigera sig in till webbläsarens allmänna inställningar > rensa webbinformation > rensa kakor/cookies och cacheminne.

Sedan 2021-05-31 gäller nya inloggningsuppgifter för gästparkering. Ni når dock fortfarande registreringsverktyget för gästparkering enligt tidigare länk: https://smartp-permit.giantleap.no/visitor

Länken ovan går att nå från alla enheter som har tillgång till en webbläsare och internetanslutning; såsom mobil, dator och surfplatta.

Viktigt att tänka på är att ni eventuellt måste rensa webbinformationen i er webbläsare för att logga in på nytt. Beroende på vilken webbläsare ni använder så kan tillvägagångssättet se olika ut. Generellt handlar det dock om att navigera sig in till webbläsarens allmänna inställningar > rensa webbinformation > rensa kakor/cookies och cacheminne.

Vid registrering av ny gästparkering, ombeder SmartParks tjänst er att uppge ett mobilnummer. Detta mobilnummer används för att skicka en bekräftelse, via SMS, på registrerad parkering och kan se ut som följande;

”Kvitto: 10 timmar besökstillstånd för registreringsnummer ABC123 från 01. jan 2021 10:00 till 01. jan 2021 22:00.”

Mobilnumret som uppges kan man själv avgöra om huruvida det ska gå till husägaren/den som registrerar eller till fordonets ägare. Vänligen notera att man inte får en SMS påminnelse om att tiden håller på att gå ut. Detta får man själv hålla reda på utifrån informationen tilldelad i SMSet om bekräftelse.

Utöver ett 10 timmars tillstånd, finns det numera även ett 3-dagars parkeringstillstånd som man kan välja för gäster som stannar längre. Nyttja länken till SmartPark.